ŘÁD CVIČIŠTĚ

  • platné očkování – při první návštěvě předloží majitel psa očkovací průkaz ke kontrole
  • na cvičiště patří pouze zdravý pes, který nejeví známky nemoci
  • každý majitel psa je povinen po svém psovi uklízet v areálu cvičiště a jeho blízkém okolí, udržuje cvičiště a jeho zařízení v pořádku  
  • volné pobíhání psů v areálu je zakázáno (mimo prostor k tomu vyhrazený -školka)
  • prosíme o dodržení začátku cvičení, usnadníte nám organizaci skupin
  • majitel svého psa neuvazuje k překážkám, zábradlím, stromkům, atd. ale odkládá ho jen na určená místa nebo ho přiváže na úvazový kolík
  • při výcviku se majitel ke svému psu chová ohleduplně, psa netýrá, ani ho neúměrně netrestá ( řídí se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění, na ochranu zvířat proti týrání)
  • příchod háravé feny ohlaste při příchodu instruktorům
  • organizátor nenese odpovědnost za zranění či úhyn psa
  • každý majitel psa plně zodpovídá za všechny škody způsobené svým psem 

Aktuální info o výcviku (hlavně v zimním období), o akcích a kontakty najdete zde:

https://psouni.webnode.cz/