Výcvik psa

 Pes potřebuje být stále zaměstnaný. Mimo dostatečného pohybu je velmi vhodné k
 němu zařadit i zaměstnávání činnostmi, které zohledňují nejen učenlivost, ale i
 ostatní vlohy psa. K tomu jsou vhodné různé druhy psích sportů. Nedostatečně
 vytížení psi mohou být obtížní a jejich chování může vést až ke stížnostem
 okolí. Použití psa ve sportu se, ale musí řídit jeho vlohami,schopnostmi a výkonností.
Jen tak bude pro psa i psovoda jejich snažení opravdovou radostí a
 zábavou.
 
 SPORTOVNÍ KYNOLOGIE

Již po staletí je pes neodmyslitelně společníkem člověka. Díky civilizačním vlivům se stává na člověku stále více závislým a jeho samostatnost je částečně potlačena. Na druhou stranu jako společník má nejen povinnosti ale i určitá práva, která mu musí člověk zabezpečit. Jedná se o dostatek pohybu a zaměstnání odpovídající dispozicím každého psa, a to ve spojení s intenzivním kontaktem s člověkem. K naplnění těchto cílů slouží právě sportovní kynologie. V České republice zahrnuje sportovní kynologie několik oblastí, a to pachové práce, cviky poslušnosti, cviky obrany a speciální cviky. Obtížnost jednotlivých disciplin je dána druhem a stupněm zkoušky, ke které je psí svěřenec cílevědomě připravován.
Zkoušky, které psovod se svým psem může skládat jsou:
· zkoušky podle Národního zkušebního řádu (zkoušky všestranného výcviku ZM, ZVV1-3, zkoušky speciálního výcviku ZMMP, ZMP1 -2, zkoušky psa stopaře ZPS1-2, zkoušky psa obranáře ZPO 1-2, zkouška základní ovladatelnosti ZZO)
· zkoušky podle Mezinárodního zkušebního řádu (zkoušky zahrnující pouze část poslušnosti, pachových prací nebo obran, zkoušky , které jsou kombinací jednotlivých částí lišící se počtem disciplin v jednotlivých částech a jejich náročností)
· zkoušky TART ( zahrnují zkoušky všestranného psa T1-3, zkouška psa obranáře 1-3, zkouška psa stopaře1-3)

V případě přípravy na jakoukoliv zkoušku je nutné velmi pečlivě nastudovat požadavky a kritéria jednotlivých druhů a stupňů zkoušek. Jednak je důležité vědět, co vlastně psa naučit, jednak každá zkouška má své specifické podmínky týkající se účastníků zkoušek, takže lidově řečeno, je nutné vědět, zda právě váš pejsek bude moci k té či oné zkoušce nastoupit.
Cílem všech zkoušek je aktivní pohyb psovoda se psem, kdy pes v rámci svých dispozičních možností ( věk, velikost) plní příkazy svého pána a svoji veškerou energii soustředí do sportovních aktivit.

 Zkušební řády najdete na zde.
 
 
 AGILITY
 
 Agility je velmi vhodný sport pro temperamentní psy. V určeném pořadí pes
 překonává podle pokynů psovoda rozmanité překážky vše na čas a přesnost. Agility
lze provozovat jako zábavné skákání, ale i jako vrcholový sport. Této činnosti se
 mohou účastnit psi všech plemen a psovodi všech věkových kategorií. V tomto
 sportu se předpokládá dokonalý partnerský vztah mezi psem a psovodem.
 
 Více zde.
 
 
 
 OBEDIENCE
 
 Obedience lze přeložit jako ovladatelnost, poslušnost, oddanost. V tomto sportu
 se klade důraz na ochotu a preciznost v provedení cviků, schopnost psa pracovat
 i vzdálen od psovoda (posunkové povely).
 
 Více informací, akce i zkušební řád naleznete zde.

 
 
 FRISBEE
 
 Pokud váš pes miluje pohyb a zároveň něco rád chytá, mohlo by pro něho být
 frisbee tou pravou zábavou. Frisbee nabízí různé disciplíny ve kterých se hází
 jeden nebo i více speciálních plastových talířů. Určitě se dá vybrat to pravé, co bude pejska nejvíce
 bavit.
 
 Podrobnější informace jsou na adrese:
 www.discdog.cz